دانلود مقاله کاملا رایگان و نامحدود

آدرس چکیده مقاله یا کد ?DOI مقاله را وارد نمائید.

Only Requests From Iran are Acceptable

برخی از پایگاه های تحت پوشش

ابتدا مقاله مورد نظر خود را در پایگاه Google Scholar یا یکی از پایگاه های زیر جستجو کنید، سپس لینک صفحه چکیده مقاله را بدست آورده و یا شناسه DOI مقاله را در همان صفحه چکیده مقاله بدست آورید. سپس لینک چکیده مقاله را در کادر بالا وارد کرده و آن را دانلود نمائید.و همچنین ده ها پایگاه معتبر مقاله دیگر که متن کامل مقاله از آنها به صورت pdf دانلود می شود.

دانلود مقاله از آرشیو کامل ژورنالهای معتبر بین المللی

دسترسی دانشجویان و محققان به آرشیو تخصصی و جدید مقاله انگلیسی همواره یکی از مسائل در راه انجام پروژه ها و پایان نامه های تحصیلی بوده است. بسیاری از ناشران مقالات امکان دسترسی به متن کامل مقاله را تنها در ازای دریافت مبالغ بالا امکان پذیر می کنند و دانشگاه ها نیز معمولا قادر به خرید کل آرشیو مقاله های مورد نیاز دانشجویان نیستند. وب سایت paperdownloader.com راه حلی جامع و ساده برای مشکل دانلود مقاله است. شما می توانید به سادگی آدرس صفحه چکیده مقاله را وارد و پس از چند لحظه متن کامل مقاله خود را به رایگان دانلود کنید. دسترسی به برترین پایگاه علمی و پژوهشی بین المللی مانند IEEE ،Elsevier ،Wiley و .... در وب سایت paperdownloader.com در رشته ها و زمینه های تخصصی زیر فراهم شده است.

  • معماری
  • حسابداری
  • حقوقی
  • روانشناسی
  • مدیریت
  • کامپیوتر
  • و ...
برخی از جدیدترین مقاله های دانلود شده
تاریخ ناشر عنوان مقاله
2015 Institute of Materials, Minerals and Mining Iron and Steelmaking Recovery of metallic iron from high phosphorus oolitic hematite by carbothermic reduction and magnetic separation
2012 Emerald Group Publishing Limited International Journal of Quality & Reliability Management The effect of the ISO 9001 quality management system on the performance of SMEs
2007 Nature Publishing Group Nature Medicine Neuropeptide Y acts directly in the periphery on fat tissue and mediates stress-induced obesity and metabolic syndrome
1990 American Institute of Aeronautics and Astronautics AIAA Journal A simple element for aeroelastic analysis of undamaged and damaged wings
2010 The Institution of Engineering and Technology IET Communications Entropy-based robust spectrum sensing in cognitive radio
2016 John Wiley and Sons International Journal of Auditing Performance Evaluations in Audit Firms: Evaluation Foci and Dysfunctional Behaviour
2005 American Chemical Society Biomacromolecules Physicochemical Characterizations of Self-Assembled Nanoparticles of Glycol Chitosan−Deoxycholic Acid Conjugates
2015 IEEE IEEE Transactions on Evolutionary Computation Optimizing Existing Software With Genetic Programming
1996 Taylor and Francis Group European Accounting Review Audit risk and audit programmes: archival evidence from four Dutch audit firms
2016 Elsevier Science World Patent Information The effect of ISO quality management system standards on industrial property rights in Turkey