دانلود مقاله کاملا رایگان و نامحدود

آدرس چکیده مقاله یا کد ?DOI مقاله را وارد نمائید.

Only Requests From Iran are Acceptable

برخی از پایگاه های تحت پوشش

ابتدا مقاله مورد نظر خود را در پایگاه Google Scholar یا یکی از پایگاه های زیر جستجو کنید، سپس لینک صفحه چکیده مقاله را بدست آورده و یا شناسه DOI مقاله را در همان صفحه چکیده مقاله بدست آورید. سپس لینک چکیده مقاله را در کادر بالا وارد کرده و آن را دانلود نمائید.و همچنین ده ها پایگاه معتبر مقاله دیگر که متن کامل مقاله از آنها به صورت pdf دانلود می شود.

دانلود مقاله از آرشیو کامل ژورنالهای معتبر بین المللی

دسترسی دانشجویان و محققان به آرشیو تخصصی و جدید مقاله انگلیسی همواره یکی از مسائل در راه انجام پروژه ها و پایان نامه های تحصیلی بوده است. بسیاری از ناشران مقالات امکان دسترسی به متن کامل مقاله را تنها در ازای دریافت مبالغ بالا امکان پذیر می کنند و دانشگاه ها نیز معمولا قادر به خرید کل آرشیو مقاله های مورد نیاز دانشجویان نیستند. وب سایت paperdownloader.com راه حلی جامع و ساده برای مشکل دانلود مقاله است. شما می توانید به سادگی آدرس صفحه چکیده مقاله را وارد و پس از چند لحظه متن کامل مقاله خود را به رایگان دانلود کنید. دسترسی به برترین پایگاه علمی و پژوهشی بین المللی مانند IEEE ،Elsevier ،Wiley و .... در وب سایت paperdownloader.com در رشته ها و زمینه های تخصصی زیر فراهم شده است.

  • معماری
  • حسابداری
  • حقوقی
  • روانشناسی
  • مدیریت
  • کامپیوتر
  • و ...
برخی از جدیدترین مقاله های دانلود شده
تاریخ ناشر عنوان مقاله
2015 Springer Analytical and Bioanalytical Chemistry A novel method for the determination of three volatile organic compounds in exhaled breath by solid-phase microextraction–ion mobility spectrometry
2012 Elsevier Science Engineering Structures Non-linear FEM analysis of pounding-involved response of buildings under non-uniform earthquake excitation
2017 John Wiley and Sons Journal of Economic Surveys THE FINANCIAL REPRESSION-LIBERALIZATION DEBATE: TAKING STOCK, LOOKING FOR A SYNTHESIS
2017 Emerald Group Publishing Limited Kybernetes HRM and employees’ ability to master skills – a burning desire to make a difference that really makes a difference
2013 IEEE IEEE Transactions on Education Dynamically Personalized E-Training in Computer Programming and the Language C
2017 Elsevier Science Oral Oncology Lateral lymph node recurrence after total thyroidectomy and central neck dissection in patients with papillary thyroid cancer without clinical evidence of lateral neck metastasis: Comment on data sparsity
2016 Springer-Verlag Structural and Multidisciplinary Optimization An adaptive local range sampling method for reliability-based design optimization using support vector machine and Kriging model
2008 Elsevier Science International Journal of Pharmaceutics Human serum albumin (HSA) nanoparticles: Reproducibility of preparation process and kinetics of enzymatic degradation
2002 American Association for the Advancement of Science Science Alzheimer's Disease Is a Synaptic Failure
2009 Elsevier Science European Economic Review Regulation and pricing of pharmaceuticals: Reference pricing or price cap regulation?