دانلود مقاله کاملا رایگان و نامحدود

آدرس چکیده مقاله یا کد ?DOI مقاله را وارد نمائید.

Only Requests From Iran are Acceptable

برخی از پایگاه های تحت پوشش

ابتدا مقاله مورد نظر خود را در پایگاه Google Scholar یا یکی از پایگاه های زیر جستجو کنید، سپس لینک صفحه چکیده مقاله را بدست آورده و یا شناسه DOI مقاله را در همان صفحه چکیده مقاله بدست آورید. سپس لینک چکیده مقاله را در کادر بالا وارد کرده و آن را دانلود نمائید.و همچنین ده ها پایگاه معتبر مقاله دیگر که متن کامل مقاله از آنها به صورت pdf دانلود می شود.

مشاهده وضعیت آخرین پایگاه ها

دانلود مقاله از آرشیو کامل ژورنالهای معتبر بین المللی

دسترسی دانشجویان و محققان به آرشیو تخصصی و جدید مقاله انگلیسی همواره یکی از مسائل در راه انجام پروژه ها و پایان نامه های تحصیلی بوده است. بسیاری از ناشران مقالات امکان دسترسی به متن کامل مقاله را تنها در ازای دریافت مبالغ بالا امکان پذیر می کنند و دانشگاه ها نیز معمولا قادر به خرید کل آرشیو مقاله های مورد نیاز دانشجویان نیستند. وب سایت paperdownloader.com راه حلی جامع و ساده برای مشکل دانلود مقاله است. شما می توانید به سادگی آدرس صفحه چکیده مقاله را وارد و پس از چند لحظه متن کامل مقاله خود را به رایگان دانلود کنید. دسترسی به برترین پایگاه علمی و پژوهشی بین المللی مانند IEEE ،Elsevier ،Wiley و .... در وب سایت paperdownloader.com در رشته ها و زمینه های تخصصی زیر فراهم شده است.

  • معماری
  • حسابداری
  • حقوقی
  • روانشناسی
  • مدیریت
  • کامپیوتر
  • و ...
برخی از جدیدترین مقاله های دانلود شده
تاریخ ناشر عنوان مقاله
2012 American Institute of Physics Journal of Mathematical Physics Hamilton–Jacobi theory for degenerate Lagrangian systems with holonomic and nonholonomic constraints
2013 IEEE IEEE Transactions on Industrial Electronics Statistical and Neural-Network Approaches for the Classification of Induction Machine Faults Using the Ambiguity Plane Representation
2013 Elsevier Science International Journal of Electrical Power & Energy Systems Optimal placement of multitypes DG as independent private sector under pool/hybrid power market using GA-based Tabu Search method
2008 Institute of Physics Measurement Science and Technology Hazard of electrostatic generation in a pneumatic conveying system: electrostatic effects on the accuracy of electrical capacitance tomography measurements and generation of spark
2010 The Institution of Engineering and Technology IET Generation Transmission & Distribution Optimal distributed generation location using mixed integer non-linear programming in hybrid electricity markets
1995 Elsevier Science Advanced Powder Technology Characterizing the electrostatic charging of polymer particles by impact charging experiments
2010 Elsevier Science Journal of Electrostatics Electrostatic charging behaviour of dielectric particles in a pressurized gas–solid fluidized bed
1993 John Wiley and Sons Immunological Reviews New Immunosuppressive Drugs: Mechanistic Insights and Potential Therapeutic Advances
2009 IEEE IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Charging of coal powder particles in dense phase pneumatic conveying system at low pressure
1992 American Institute of Chemical Engineers Process Safety Progress Electrostatic hazards of pneumatic conveying of powders